Obuka za personalne asistente

U Čačku je od 16-18. januara održana obuka za peresonalne asistente iz Čačka i Kraljeva.

Obuci je prisustvovalo 6 polaznika iz Čačka i 10 iz Kraljeva, koji su činili jednu kompaktnu i dobru grupu za rad. Atmosfera je bila odlična, a radili smo u Dnevnom centru ZRAČAK.

Ulična akcija

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Jagodine je 28.novembra održao uličnu akciju u okviru projekta „Promeni, prati, primeni“, ACT Programa.

U saradnji sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom – Udruženje za autizam, Udruženje gluvih, Udruženje slepih, Udruženje ua pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama i Nacionalnon službom za zapošljavanje, urađena je anketa velikog broja građana na temu problema osoba sa invaliditetom a takođe su podeljene i publikacije, posebno štampane za ovu priliku.

Trening Analiza javnih politika i komunikacija

U okviru programa Zajedno za aktivno građansko društvo, organizacija Helvetas je u hotelu ZIRA od 7-9.novembra održala trening za predstavnike OCD koje učestvuju u programu na temu Analize javnih politika i komunikacije.

Na treningu je ispred Centra za samostalni život učestvovala Katarina Filipović.

Audio vodic

Telefonski razgovor sa Nevenom Jovanović, pretočen u Audio vodič za personalnu asistenciju. Lepa saradnja i nadamo se koristan sadržaj za slepe osobe.

 http://www.gosb.org.rs/8-vesti/312-audio-vodic-o-personalnoj-asistenciji-za-osobe-sa-invaliditetom 

„Promeni, prati, primeni“

U toku jula meseca u pet gradova u kojima se sprovodi projekat „Promeni, prati, primeni“ odrzani su sastanci radnih grupa. Na sastancima kojima su prisustvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i predstavnici lokalnih institucija, dogovoreni su naredni koraci u projektu, odnosno vece angazovanje kako se projekat bude razvijao i priprema lobi grupa za pojacano pracenje primene Strategije za poboljsanje polozaja OSI u Srbiji 2022-2024

Projekat “Promeni, prati, primeni”

Projekat “Promeni, prati, primeni” kojeg Centar za Samostalni zivot OSI Srbije sprovodi u pet lokalnih samouprava, treba da doprinese punom i efektivnom učešću osoba sa invaliditetom i njihovih porodica u društvenom životu zajednice, kroz javno zagovaranje za doslednu i efikasniju primenu Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine, kao i pratećeg akcionog plana (AP).

Saopstenje o pocetku realizacije projekta Primeni prati promeni

Sastanak sa predstavnicima Opstine Savski venac

U ponedeljak, 23.maja, u kancelariji Centra za samostalni život je održan sastanak sa predstavnicima Opštine Savski venac, Jovanović Vladimirom i Ćuruvija Jelenom.
Predstavnici Centra, korisnici usluge personalne asistencije i njihovi personalni asistenti su razgovarali o pristupačnosti Opštine, kao institucije, dela Grada Beograda i unapređenju dalje saradnje.
#CILSrbija#opstinasavskivenac

Javno zagovaranje mreza 2022

U Beogradu je, 5.maja održana svečanost povodom početka programa Javno zagovaranje mreža 2022.
Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije će u pet lokalnih samouprava zagovarati za dosledniju i efikasniju primenu Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji 2022/24.

Evropski Dan samostalnog zivota

Na nivou mreze Centara za samostalni zivot u Srbiji je i juce obelezen 5. maj, Evropski Dan samostalnog zivota. Svi lokalni Centri u mrezi Centra za samostalni zivot osoba sa invaliditetom Srbije, su na svoj nacin obelezili ovaj Dan, koji je bio posvecen mladima.

Javne debate

U okviru projekta Jednake mogucnosti, odrzane su dve javne debate.

U Trsteniku je debata odrzana 18.02.2022. u prostorijama udruženja „Ženska inicijativa“ a u Smederevu je odrzana 11.03.2022.

Debate su odrzane pod nazivom „Aktivne lokalne samouprave u procesu zastite od diskriminacije osoba sa invaliditetom“.