MIDWAY

Centar za samostalni život invalida Srbije i Catholic Relief Services organizuje seriju Okruglih stolova u okviru projekta, „Uključivanje u obrazovanje dece sa teškoćama u razvoju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom“.

Okrugli stolovi će se održati u:

  • Beogradu, 16.06.
  • Novom Sadu, 18.06.
  • Kragujevcu, 23. 06.
  • Nišu, 25.06.
  • Leskovcu 26.06. 2009. 

Tematske celine okruglog stola su :


Šta poslodavci mogu da urade da bi se borili protiv diskriminacije i promovisali različitosti?


Završna konferencija projekta MIDWAY

Centar za samostalni život invalida Srbije, CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju i Catholic Relief Services (CRS) organizovali su prezentaciju rezultata projekta „MIDWAY – Uključivanje u obrazovanje dece sa teškoćama u razvoju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom“ 21.06.2010, у хотелу “Holiday Inn”‎ u Beogradu.
Rezultati projekta se odnose na zapošljavanje osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada, promovisanju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i promovisanja inkluzivnog obrazovanja kao preduslova za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Projekat je realizovan u Novom Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Leskovcu, Vranju i Užicu u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Fakultetom za specijalno obrazovanje i vaspitanje Univerziteta u Beogradu i Gradskom opštinom Novi Beograd, uz podršku Ministarstva prosvete i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Projekat je realizovan kroz program „Inicijativa javnog zagovaranja gradjanskog društva“ kojim rukovodi Institut za održive zajednice (ISC) a finansira USAID.

crs konferencijacrs konferencijacrs konferencijacrs konferencijacrs konferencijacrs konferencijacrs konferencijacrs konferencijacrs konferencijacrs konferencijacrs konferencijacrs konferencijacrs konferencijacrs konferencijacrs konferencijacrs konferencijacrs konferencijacrs konferencijacrs konferencijacrs konferencijacrs konferencijacrs konferencijacrs konferencija