Druga radionica o Praćenju i primeni UN Konvencije o pravima OSI u Srbiji
Druga iz serije radionica o praćenju i primeni UN Konvencije o pravima OSI u Srbiji održana je 23. juna 2010. u Beogradu.
Radionici je prisustvovalo 17 učesnika koji su aktivno pratili i učestvovali u razgovorima o značaju Konvencije UN za invalidski pokret u Srbiji, stanjem civilnog društva, situacijom od potpisivanja konvencije i ulogom svojih organizacija u praćenu primene medjunarodnih dokumenata.
Kao i u Novom Sadu, gosce radionice su bile predstavnice Autonomnog ženskog centra koje su hadahnuto govorile o svojim iskustvima u radu na alternativnom izveštaju za CEDAW.

dils radionice dils radionicedils radionice dils radionicedils radionicedils radionicedils radionicedils radionicedils radionicedils radionicedils radionicedils radionice dils radionicedils radionicedils radionicedils radionicedils radionicedils radionicedils radionicedils radionicedils radionicedils radionicedils radionicedils radionicedils radionicedils radionice