Grafiti

Deset stvari koje nikad ne treba reci osobi sa invaliditetom

  1. „U redu je, znam kako da ti pomognem, vec sam radio/la sa osobom sa invaliditetom.“
  2. „Da li je i tvoj/a partner/ka takodje osoba sa invaliditetom?“
  3. „I…šta nije u redu sa tobom?“
  4. „Kad bih postao/la invalid, mislim da bih se ubio/la.“
  5. „Vido/la sa sjajne stvari na jednom TV kanalu, koje bi mogle da ti pomognu …“
  6. „U mojoj ulici živi jedna žena sa invaliditetom. Ponekad je vidim da izlazi i ide negde.“
  7. „Sacekaj tu …“
  8. „Mora da je zgodno izaci i raditi nešto.“
  9. „Mislim da si zaista hrabar/ra.“
  10. „Zaista ti se divim.“