Servis personalnih asistenata i u Leskovcu

Gradsko veće u Leskovcu je na svom redovnom zasedanju u utorak 30. juna 2009. godine donelo odluku o finansiranju Servisa personalnih asistenata za 4 osobe sa telesnim invaliditetom.  

Uprkos finansijskim tečkoćama Leskovac je ovom odlukom, još jednom pokazao dovoljno senzibiliteta  za društvenu uključenost OSI i svrstao  se među prvih pet gradova u Srbiji, posle Sombora, Jagodine, Smedereva i Niša, koji su obezbedili finansiranje ove najvažnije službe podrške za OSI.

 08.07.2009


KAFA KOD GRADONAČELNIKA  LESKOVCA
Gradonačelnik Leskovca gospodin Slobodan Kocić je u subotu 16. maja 2009. godine, inicirao i organizovao sastanak – pod nazivom „Kafa kod..“ za predstavnike NVO i tri Organizacije OSI – Centar za samostalni život invalida , Udruženje distrofičara i Udruženje paraplegičara iz Leskovca. Sastanku  je na poziv Gradonačelnika, prisustvovao član Gradskog veća zadužen za saradnju sa organizacijama OSI Svetislav Marjanović.

Tema sastanka bila je Uspostavljanje saradnje i partnerstva lokalne samouprave sa leskovačkim NVO i OOSI. Nakon uvodnog izlaganja i upoznavanja sa strateškim pravcima za razvoj grada, otvorena je diskusija, gde su učesnici, ponudili punu podršku, davali predloge, sugestije i postavljali pitanja od zajedničkog interesa.

Ocenivši ovaj sastanak izuzetno korisnim, učesnici su se složili da domaćin sledećeg okupljanja „Kafa kod..“ bude Centar za samostalni život invalida u Leskovcu.

 16.05.2009 


 Ulična manifestacija u okviru projekta „PRISTUP ZA SVE“

Podružnica Centra za samostalni život invalida u Leskovcu u partnerstvu sa lokalnom samoupravom i finansijskom podrškom Miistarstva rada i socijalne politike sprovodi projekat „Pristup za sve“. Aktivnosti koje se realizuju u sklopu projekta imaju za cilj da doprinesu aktivnom uključivanju osoba sa invaliditetom u sva društvena zbivanja.

Shodno tome, pokrenuta je kampanja za stvaranje pristupačnog životnog okruženja, postignuta saglasnost i dogovor sa Načelnikom MUP-a i Predsednika Opštinskog suda u Leskovcu za početak izgradnje rampi na ulazu ovih važnih instutucija. Takođe, dobijeno je obećanje od Telekoma, da će o svom trošku izgraditi rampu na glavnoj pošti u Leskovcu, čime će se omogućiti pristup i pravo na slobodno kretanje korisnicima invalidskih kolica.

U okviru kampanje 7 novembra 2008. organizovana je ulična manifestacija kada je deljen propagandni materijal građanima i održana konferencija za štampu. Cilj ove akcije bio je skretanje pažnje društvu i promena svesti kod građana u odnosu na ovaj problem, poštovanje zakonskih propisa o izgradnji u buduće i prilagođavanje nepristupačnih institucija i saobraćajnica.

Kampanja je dala i prve rezultate, Fond za PIO, čiji su predstavnici prepoznali značaj i potrebu OSI, u međuvremenu je izgradio rampu na ulazu zgrade a očekujemo, da će ovaj primer slediti i ostale institucije i privatni preduzetnici.

Pripremila

Gordana Stojanović

14.11.2008


Budžetsko finansiranje

S obzirom da je podružnica Centra za samostalni život invalida Srbije krajem prošle godine uvršćena u korisnike budžetskih sredstava Opštine Leskovac, ta sredstva su početkom maja i počela da se uplaćuju na račun podružnice.
To podrazumeva finansiranje plate jednog zaposlenog i finansiranje jednog dela materijalnih troškova.

06.03.2008


Upis akcija za osobe sa invaliditetom u Leskovcu

Centar za samostalni život invalida u Leskovcu je, u dogovoru sa leskovačkom Poštom, 21. februara 2008, u prostoriji Udruženja distrofičara, organizovao upis akcija za osobe sa invaliditetom, korisnike invalidskih kolica.
Ova organizovana akcija je sprovedena za deset članova iz Leskovca, koji zbog nepristupačnog ulaza, ne mogu da uđu u zgradu Pošte.
S obzirom na sastanak u vezi sa tim koji je na inicijativu Gordana Rajkov i Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj organizovan u Beogradu pre nekog vremena, zaista nije bilo teško sprovesti u delo ovu akciju.