Podrška samostalnom životu

Centar za samostalni život invalida Srbije je u okviru Javnih radova dobio projekat u kojem se uz rad obučava 48 lica sa evidencije nezaposlenih za poslove personalnog asistenta. Javni rad se odvija u pet gradova Srbije (Beograd, Jagodina, Čačak, Niš i Leskovac) i na taj će način 48 osoba sa invaliditetom u pet meseci funkcionisati samostalnije i imati mogućnosti da se takođe radno ili drugačije angažuje.
Projekat je počeo 6. jula a svečana dodela ugovora za rad na određeno radno vreme nezaposlenim licima obavljena je u svim gradovima.


Projekat finansira Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja preko Nacionalne službe za zapošljavanje.