Protiv predrasuda i diskriminacije – Za ravnopravnost

Projekat će se baviti unapređenjem ravnopravnosti OSI kroz organizovanje edukacija u osam gradova o diskriminaciji i njenom prepoznavanju kao i ulozi institucije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, kao samostalnog državnog organa nadležnog da postupa u slučajevima diskriminacije i povrede prava OSI, kao i zakonske regulative u oblasti diskriminacije. Na taj način podsticaće se unapređenje njihove ravnopravnosti i aktivan odnos u rešavanju situacija diskriminacije. Na edukacijama će učestvovati i predstavnici Kancelarije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, koji će dati informacije o radu ovog tela i postupku ostvarenja zaštite od diskriminacije.

Učesnici će biti OSI, aktivisti lokalnih organizacija Centra ali i drugih organizacija OSI. Predviđeno je da na edukacije budu pozvani i predstavnici lokalnih tela za zaštitu od diskriminacije i mediji.