SHARE-SEE program je u maju 2006. započeo novi trening program ‘Zastupnički rad za uvodjenje invalidnosti u lokalnu politiku’ koji se odvija u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Crnoj Gori i u Srbiji i trajaće do kraja 2007. godine. Cilj ovog trening programa je jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom i njihovo priznavanje kao partnera od strane lokalne zajednice i raznih zainteresovanih aktera u razvoju i praćenju inkluzivnih lokalnih politika i akcionog plana za osobe sa invaliditetom.

SHARE-SEE trening program je dizajniran za invalidske aktiviste u cilju obezbedjivanja posebnog kurikuluma koji će im omogućiti lobiranje i razvoj lokalnih planova akcije za invalidska pitanja. Trening program je sastavljen od 4 modula a očekuje se da učesnici:

• povećaju svoje znanje o antidiskriminatornom zakonodavstvu i merama za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom;
• razumeju važnost uvodjenja invalidnosti u lokalnu politiku;
• usvoje znanje o lokalnim planovima akcije za invalidska pitanja i veštine potrebne da se iniciraju o učestvuje u njihovom razvoju;
• povećaju znanje o zastupničkim aktivnostima u lokalnoj zajednici i ojačaju zastupničke veštine i kapacitete;
• unaprede kapacitete za umrežavanje i izgradnju lokalnih koalicija organizacija osoba sa invaliditetom;
• postignu samopouzdanje za učešće u donošenje odluka na lokalnom nivou i povećaju efikasnost u saradnji sa lokalnim vlastima.

Spisak klastera

Održani moduli

Moduli koji treba da se održe