Modul 1: Izjednačavanje mogućnosti i orudja protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom
• ljudska prava
• izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom
• diskriminacija i orudja za borbu protiv nje
• uloga organizacija osoba sa invaliditetom u primeni antidiskriminatornog zakonodavstva

Modul 2 : Uvodjenje invalidnosti u lokalnu politiku
• uvodjenje invalidnosti u lokalnu politiku
• lokalni planovi akcije – karakteristike i preduslovi
• elementi zagovaranja
• gradjenje koalicija
• efikasna komunikacija u koalicijama

Zadatak : organizovanje sastanka na lokalnom nivou, iniciranje koalicije.

prethodna stranica