Specificnosti siromaštva osoba sa invaliditetom
– u Smederevu Jagodini i Leskovcu je u periodu januar 2004/januar 2005 sprovodjen projekat kroz koji se promovisala Strategije za smanjenje siromaštva i organizovalo istraživanje o specificnostima siromaštva osoba sa invaliditetom i dodatnim troškovima invalidnosti.

Osobe sa invaliditetom i njihove porodice su jedna od najugroženijih grupa prepoznatih u Strategiji za smanjenje siromaštva. Prema istraživanjima koje je radio Centar za samostalni život invalida Srbije , procenat OSI ispod linije siromaštva je 62%, što je višestruko veće nego u populaciji ostalih gradjana. Razlozi za ovo su

  • nizak nivo obrazovanja i neadekvatan izbor zanimanja (50% OSI ima samo osnovno ili nezavršeno obrazovanje ), što onemogucava da budu konkurentni na tržistu rada
  • nemogućnost da dodju do radnog mesta ( samo 13% О SI radi )
  • zbog specifičnih troškova invalidnosti OSI imaju povećane izdatke koje ostala populacija nema , a prihodi su im manji od proseka
  • neadaptirana ž ivotna sredina onemogu ć ava im uključenje u redovne životne tokove , pa njihove životne probleme tesko uočavaju donosioci odluka
  • loša organizovanost organizacija koje okupljaju OSI dovodi do malog uticaja na promenu stanja i neadekvatnog zastupanja njihovih interesa
  • predrasude socijalnog okruzenja dovode do usamljenosti , izolovanosti i veoma malih mogućnosti da OSI učestvuju u društvenom životu
  • službe podrške su nerazvijene i nedovoljne i uglavnom se odnose na ustanove za dugotrajni smeštaj sa veoma ograničenim kapacitetima
  • nedostatak alternativnih oblika podrške za OSI i njihove porodice.

prethodna stranica