Sajam OCD Beograd će okupiti zainteresovane organizacije civilnog društva iz Beograda, gde će imati priliku da se povezuju i razmenjuju iskustva iz raznih oblasti delovanja. Mogući su svi oblici promocija građanskog aktivizma, organizovanja prezentacija, okruglih stolova, radionica, izložbi i sl. u okviru pedeset štandova i dve konferencijske sale. Sajam je besplatan za sve izlagače, građane i predstavnike donatora, vladinog sektora, medija, nevladinih organizacija van Beograda i dr.

Radno vreme Sajma će biti od 10:00 – 18:00 časova, mesto održavanja je Galerija Hale 14 Beogradskog sajma.

Program u Velikoj kongresnoj sali:

7. maj

 • 10.15 do 10.30 – uvodna reč Gorana Šehovića, direktora Agencije za saradnju sa NVO i EH i svečano otvaranje Sajma od strane v.d. gradonačelnika Zorana Alimpića
 • 10.30 do 12.00 – Saradnja civilnog sektora i lokalne samouprave
 • 12.15 do 14.45 – Prezentacija projekata NVO iz oblasti socijalne, dečije i boračko – invalidske zaštite za 2007. godinu. Otvaranje: Simo Vuković, član gradskog veća i Ljiljana Jovčić, sekretar za dečiju i socijalnu zaštitu. Organizator: Sekretarijat za dečiju i socijalnu zaštitu
 • 15.00 do 18.00 – Edukacija u pisanju projekata na obrascima Gradske uprave i konkursa gradskih opština.

8. maj  

 • 10.15 do 11.00 – Društveno odgovorno poslovanje – podrška projektima OCD od srtane koorporacija , moderator – C.M.E.
 • 11.15 do 12.00 – Društveno odgovorno poslovanje i međusektorska partnerstva , moderator – Smart kolektiv.
 • 12.00 do 14.00 – Projekti NVO radi podsticanja zapošljavanja na teritoriji grada Beograda i razvoja turizma, moderator – Sekretarijat za privredu grada Beograda.
 • 14.15 do 16.00 – Učešće OCD u projektima zaštite životne sredine i zoo higijene, moderator – Sekretarijat za zaštitu životne sredine.

9. maj

 • 10.15 do 12.00 – Uloga lokalne samouprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji, moderator – Republika Srbija – Kancelarija za evropske integracije.
 • 12.15 do 15.00 – Strategija za mlade, projekti omladinskog aktivizma i osnivanje regionalnih i opštinskih kancelarija za mlade, moderatori – Ministarstvo omladine i sporta, Sekretarijat za sport i omladinu grada Beograda.

Program u Maloj kongresnoj sali:

 7. maj

 • 11.00 do 12.00 – Budžetska linija 481 – dotacije nevladinim organizacijama moderator Centar za razvoj neprofitnog sektora.
 • 11.00 do 12.00 – Mogući modeli raseljavanja slamova u Srbiji – Komisija za raseljavanje nehigijenskih naselja oko mosta Gazela. Moderator: Živojin Mitrović
 • 13.00 do 15.00 – Prevencija bolesti zavisnosti Centar za prevenciju narkomanije. Moderator: Nenad Stevanović

8. maj

 • 11.15 do 13.00 – Trening: Struktura organizacije civilnog društva Pro c oncept
 • 13.15 do 15.00 – Uloga organizacija civilnog društva i obrazovnih institucija u radu sa talentovanim učenicima

9. maj

 • 10.15 do 11.00 – Držanje vlade odgovornom Moderator: Prokoncept
 • 11.15 do 12.00 – Medijsko predstavljanje nevladinih organizacija