Sadasnji kapaciteti, struktura i aktivnosti centra