Danas je svet manje teško mesto za život za osobe sa invaliditetom, jer se za to borimo godinama i treba da budemo ponosni na ono što smo do sada ostvarili, posebno na Konvenciju UN o pravima osoba sa invaliditetom.

Sada moramo da osiguramo da se ta prava primenjuju a različite agencije i institucije moraju da razumeju da ćemo i dalje da nastavimo svoju medjunarodnu aktivnost, možda na nešto drugačiji način ali i dalje zasnovan na našem direktnom učešću i osnaživanju.

U skladu sa tim DPI Regionalna kancelarija za Evropu organizuje sastanak 28, 29 i 30. septembra uZagrebu, kojeg je podržao SOIH, članica DPI.

Jedan od glavnih ciljeva ovog sastanka će biti diskusija i stvaranje nove formalne evropske NVO koja će nam omogućiti preuzimanje inicijative i mogućnost da budemo vidjeni u Evropskoj zajednici.

Program