Nada u samostalan život

23 Views

Priya Kotecha, August 2006 Nakon analize medju vladinim sektorima postoji mogućnost postavljanja pitanja samostalnog života u središte političkog pitanja.Analiza vladine politike o samostalnom životu je najavljena tokom drugog čitanja Predloga zakona o samostalnom životu osoba sa invaliditetom Lorda Ešlija u Domu Lordova.Vodjena iz kancelarije za invalidska pitanja, ova analiza će okupiti različita vidjenja: od strane lokalnih i centralnih vlasti, osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija, o tome kako samostalan život  može da utiče na razvoj “Led by the Office for Disability Issues, the review will gather views from local and central government and disabled people and their organisations, on how the government can use IL to develop „originalnih novih rešenja u zdravstvu, socijalnoj zaštiti, transportu, zapošljavanju i stanovanju”. Analizom će rukovoditi Džejn Kembel – kofinansijer Nacionalnog Centra za samostalni život (National Centre for Independent Living – NCIL), kao odgovor na preporuke koje su date u izveštaju Unapredjen život, kojeg je uradilo premijerovo Odeljenje za strategiju u januaru 2005.Najavljujući ovu analizu, Vladin predstavnik za zdravstvo, Baronesa od Blejdstona je izjavila: “Samostalni život je realnost za neke osobe sa invaliditetom uprkos barijerama koje i dalje postoje. S druge strane, u najpotpunijem smislu, samostalni život je još uvek san za mnoge.“ Osobe sa invaliditetom su izrazile svoje nezadovoljstvo na Konferenciji o samostalnom životu koju je organizovao NCIL. Sju Bot, Strateški direktor NCILa je izjavila: „Osobe sa invaliditetom se pitaju ‘koliko još analiza je potrebno? Imamo samo jednu šansu da živimo svoj život. Koliko dugo realno možemo da čekam dok se stvari ne postave na pravi način i ljudi dobiju šansu da žive pun život?'“Ali ona je takodje rekla da ova analiza treba da se podrži „ukoliko će pomoći Vladinom većem razumevanju značenja samostalnog života“. Delegati se nadaju da će analiza privući podršku vlade, ali  Ana Mekgvajer, Ministar za osobe sa invaliditetom kaže da Vlada ima rezervu prema tome koliko će to da košta. Simona Aspis, parlamentarni radnik, odgovorna za kampanje Britanskog Saveta za osobe sa invaliditetom(BCODP) kaže da jedva čeka ovu analizu jer je ona „u skladu sa onim šta osobe sa invaliditetom žele i sa onim što piše u Predlogu zakona o samostalnom životu“. Komisija za prava osoba sa invaliditetom (The Disability Right Commission – DRC) priprema analizu “ekonomske isplativosti” koja će biti gotova na vreme da bi se razmotrila u okiru analize vladinih rashoda za sledeću godinu.U medjuvremenu, NCIL i Udruženje rukovodilaca socijalnih službi je potpisalo Protokol o saradnji sa ciljem podsticanja lokalnih vlasti da prihvate i razumeju doprinos kojeg su dali Centri za samostalni život osoba sa invaliditetom i druge korisnički vodjenje organizacije.

No comments