OSOBE SA INVALIDITETOM ŠPANSKOG POKRETA ZA SAMOSTALNI ŽIVOT PREKINULI PROTEST

13 Views

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU ENIL SEKRETARIJATAValensija, 13. septembar  2006. MADRID, ŠPANIJANakon što su  proveli zaključani 25 sati u Nacionalnoj službi za socijalnu politiku u MadriduOSOBE SA INVALIDITETOM ŠPANSKOG POKRETA ZA SAMOSTALNI ŽIVOT PREKINULI PROTEST ·        Nakon pregovora i sastanka sa ministrom za rad i socijalna pitanja Hesusom Kalderom Dvadeset i jedan član španskog Pokreta za samostalni život “Foro de Vida Independiente” su se zaključali 12. septembra u glavnoj zgradi Nacionalne službe za socijalnu politiku u Madridu. Trinaestoro od njih su korisnici kolica sa visokim stepenom invaliditeta. Oni su zatražili prijem kod predsednika Vlade Španije Hose Luisa Rodrigeza Zapatera ili ministra za rad i socijalna pitanja Hesusa Kaldere, kako bi objasnili nedostatak osnovnih prava u projektu Promocije personalne samostalnosti i pažnje koja se posvećuje osobama sa invaliditetom koje potpadaju pod Akt o potrebama. To je zakonski akt koji bi trebalo da bude usvojen uskoro u Donjem domu Parlamenta Španije. Ovi aktivisti su veoma zabrinuti za situaciju jer se njihova jednaka prava i mogućnosti ne garantuju kao prava španskih i evropskih gradjana. Njihovi zahtevi o uključivanju stvarnog SAMOSTALNOG ŽIVOTA u zakon imaju podršku u Ujedinjenim nacijama, kao i Ekonomskom i socijalnom komitetu Evrope.  Četiri meseca “Foro de Vida Independiente” (FVI) pokušava da objasni svoje zahteve svim političkim grupama u Španiji, kao i parlamentarnim predstavnicima. Zadobili su veliku podršku većine njih, ali se plaše da važna pitanja oko samostalnog života neće biti uključena u Akt.  Manuel Lobato, španski predstavnik u Upravnom odboru Evropske mreže Centara za samostalni život (ENIL) i koosnivač FVI je bio jedan od “zaključanih” aktivista. Po njegovim rečima “veoma loše su se ponašali prema nama u zgradi ali je važno da nas je danas primio i saslušao gospodin Kaldera. Zabrinuti smo jer nismo naišli na mnogo volje i želje da se principi samostalnog života uključe u novo zakonodavstvo. Na primer, personalna asistencija nije jasno uključena; osobe sa invaliditetom će morati da plaćaju najmanje 30% servisa (što nije slučaj u drugim sličnim situacijama u okviru sistema socijalne zaštite u Španiji). Španska vlada sprečava apliciranje za samostalni život iako UN i Evropski ekonomski i socijalni komitet zahtevaju upravo suprotno. Španska vlada ima mogućnost da to uradi valjano i počne jednom za svagda da se ponaša prema osobama sa invaliditetom kao prema punopravnim gradjanima. To je ono što smo želeli da razjasnimo sa gospodinom Kalderom.” Foro de Vida Independiente” je pokret nastao 2001. u Španiji. Sledi filozofiju samostalnog života kao pokret gradjanskih prava nastao u SAD pre četrdesetak godina.  Njegovi članovi su osobe sa invaliditetom. Organizacija je članica evropske mreže Centara za samostalni život   

No comments