Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom postigla cilj u broju zemalja potpisnica

15 Views

11. juli 2007

Zvaničnici Ujedinjenih nacija kažu da globalni sporazum o zaštiti prava nekih 650 miliona osoba sa invaliditetom može stupiti na snagu najranije sledeće godine, pošto je Katar ove nedelje postao 100. zemlja potpisnica ovog dokumenta.

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom će stušiti na snagu 30 dana nakon što je ratifikuje 20 država, a do sada je to učinila samo Jamajka.

Sekretarijat UN za Konvenciju u pravima osoba sa invaliditetom procenjuje da će sledećih 19 ratifikacija moglo da se uradi do kraja ove godine.Stručnjak za invalidska pitanja u UN Thomas Schindlmayr je rekao da je ovaj document dizajniran tako da štiti ljudska prava “standarde za sve oko kojih se ujedinila medjunarodna zajednica.”

On kaže da oko dve trećine država članica UN nemaju pravnu zaštitu osoba sa invaliditetom, iako oni čine jednu desetinu globalne populacije. Konvencija bi trebalo da “obezbedi da osobe sa invaliditetom uživaju ista ljudska prava kao I drugi u okviru svojih zajednica… ne traže se nikakva ‘nova’ ljudska prava.”

Nakon otvaranja za potpise 30. marta, Konvencija je brzo dobila podršku svih zemalja članica. Ovih 100 zemalja potpisnica, uključuje i 55 država koje su takodje potpisale i Opcioni protokol. Taj Protokol omogućava pojedincima i grupama da upućuju peticije Komitetu za prava osoba sa invaliditetom onda kada su svi nacionalni resursi i procedure iscrpljeni. “Mi smo zadovoljni tolikom posvećenošću zemalja članica,” rekao je gospodin Schindlmayr.

Usvojena u Generalnoj skupštini UN prošlog decembra, Konvencija je jedan od najbržih sporazuma koji je ikad dogovaran u UN. Ona predvidja da države koje je ratifikuju treba da sprovode zakone i druge mere da bi unapredile prava osoba sa invaliditetom kao i da eliminišu zakonodavstvo, običaje i praksu koji diskriminišu osobe sa invaliditetom.

No comments