Konvencija UN

21 Views

Lista država koje su ratifikovale Konvencije UN

Ukupno: 4 * označava države koje su ratifikovale i Konvenciju i Opcioni Protokol

Jamajka (30 March 2007)
Madjarska (20 May 2007)*

Panama
(7 August 2007)*

Hrvatska (15 August 2007) *

No comments