Život u otvorenoj zajednici osoba sa invaliditetom mora da bude prioritet

127 Views

Izjava Evropske Koalicije za život u otvorenoj zajednici povodom Medjunarodnog dana osoba sa invaliditetom 2007ust Be Made a Priority

Obeležavajući 3. decembar, Evropska Koaliciza za život OSI u otvorenoj zajednici poziva države članice da preduzmu konkretne korake u okončanju institucionalizacije osoba sa invaliditetom razvijajući alternativne servise u svojim lokalnim zajednicama. Iako je bilo progresa u promovisanju jednakih gradjanskih prava za OSI u Evropi, hiljade njih i dalje žive u ustanovama za trajni smeštaj, izolovani od lokalne zajednice i ostatka društva. Velike ustanove za osobe sa invaliditetom ne postoje samo u novim ćčanicama Evropske Unije, one postoje i u “starim čla nicama”. Za osobe koje žive u institucijama, koncepte jednakih mogućnosti, društvene uključenosti i poštovanja ljudskih prava nemaju značaj.Širom Evropske Unije mnoge zemlje članice su usvojile politike promocije društvene uključenosti osoba sa invaliditetom koje će se manifestovati zatvaranjem institucija i obezbedjivanjem servisa u lokalnoj zajednici, uključujući one koje kontrolišu same osobe sa invaliditetom.Nasuprot Akcionom planu Evropske Unije o invalidnosti 2006 — 2007  i nedavno usvojenoj Konvenciji UN  o pravima OSI, nove institucije za osobe sa invaliditetom nastavljaju da se grade u okviru EU.Ovogodišnja Konferencija u povodu 3. decembra, održaće se u Briselu, 5-6. decembra i fokus će biti na osobama sa invaliditetom kao aktivnim učesnicima na unutrašnjem tržištu.  To je šansa da se promoviše sloboda kretanja osoba sa invaliditetom i njihov pristup kvalitetnim socijalnim servisima, kao i ostalim uslugama od opšteg značaja. Radi ostvarivanja istinski inkluzivnog društva u kome će osobe sa invaliditetom imati slobodu kretanja i mogućnost davanja doprinosa društvu poput ostalih gradjana moraju da imaju pristup odgovarajućim servisima i podršci u njihovim lokalnim zajednicama. Odgovarajuće regulative i politike moraju da se revidiraju da bi promovisale razvoj servisa u lokalnoj zajednici mnogo efektivnije. Takvi servisi i podrška moraju da se razvijaju kao prioritet, koristeći na primer regionalne strukturne mehanizme finansiranja Evropske Unije.  Ukoliko osobe sa invaliditetom treba da imaju beneficije od evropske politike socijalne uključenosti i ljudskih prava, Evropska Komisija i pojedine zemlje članice moraju da prestanu da grade nove institucije za osobe sa invaliditetom i usvoje posebne antidiskriminativne direktive za osobe sa invaliditetom i ratifikuju Konvenciju UN o pravima osoba sa invaliditetom.

_______________________________________________________

Evropska Koalicija za život u otvorenoj zajednici (ECCL) je inicijativa koja radi za društvenu uključenost OSI promovišući obazbedjenje sveobuhvatnih, kvalitetnih servisa u lokalnoj zajednici kao alternative institucionalizaciji. Organizacije osnivači  ECCL su  Autzam Evrope, Centar za političke studije Univerziteta Centralne Evrope, Evropski Forum OSI, Evropska mreža sa samostalni život, Unkluzija Evropa, Mentalno zdravlje Evropa i Otvoreno društvo za inicijative mentalnog zdravlja. 

No comments