Jednakost invalidnosti: Promovisanje pozitivnih stavova

13 Views

U decembru 2008, The Children’s Society je uradio istraživanje u kome se navodi da jedna trećina ispitane dece nije ništa učila o invalidnosti u školi.

 

Po Ugovornoj obavezi o promovisanju jednakosti invalidnosti, obrazovni sistem ima obavezu da promoviše pozitivne stavove o osobama sa invaliditetom. To se može postići učenjem sa i učenjem od osoba sa invaliditetom, a ne učenjem o njima.

 

UN Konvencija o pravima OSI ukazuje na promenu u mišljenju o osobama sa invaliditetom sa objekata nege i specijalnog tretmana ka subjektima prava. S druge strane, u školama ovakvo razumevanje jednakosti invalidnosti je daleko od toga da postane stvarnost.

 

“Oko 34 posto škola smatra da je jednakost invalidnosti uključena u društvene aktivnosti, uključujući školske izlete i zajedničke sportske aktivnosti sa specijalnim školama,” kaže se u izveštaju The Children’s Society.

 

Osobe sa invaliditetom i njihove organizacije raspravljaju o tome kako uključiti promovisanje pozitivnih stavova.

 

Jednakost invalidnosti u obrazovanju podstiče roditelje i profesionalce da budu saradnici mladima sa invaliditetom

·         osnažujući decu sa invaliditetom da imaju jaku svest o sebi kao osobi sa invaliditetom

·         udružujući se u borbi za zaustavljanje segregativne prakse

·         gradeći jake saradničke odnose i sa osobama sa invaliditetom i osobama bez invaliditeta.

 

“Pokret za inkluzivno obrazovanje je uveliko pogrešno shvaćen i nedovoljno predstavljen u medijima”, tvrdi Alliance for Inclusive Education. Oni su uradili DVD za sve koji žele da rade društvu koje je izgradjeno da ne isključuje nego obuhvata sve da žive zajedno i da svi budu zadovoljni.

 

Kompletan tekst istraživanja na:  http://www.childrenssociety.org.uk/whats_happening/media_office/latest_news/10836_pr.html

No comments