ZAKONI O PERSONALNOJ ASISTENCIJI

17 Views

Danska: Nov zakon o personalnoj asistenciji 

Kirsten Plambech iz Organizacije osoba sa invaliditetom Danske (Disabled Peoples Organisations Denmark – DPOD) obaveštava o novom zakonodavstvu u Danskoj:

Od 1. januara 2009. stupio je na snagu nov zakon o personalnoj asistenciji na osnovu sheme direktnog plaćanja. Opštinska veća će plaćati subvenciju za troškove angažovanja personalnih asistenata za osobe sa trajnim fizičkim ili mentalnim invaliditetom kojima je potrebna odgovarajuća podrška.Novina u ovom zakonu je mogućnost da pojedinci upravljaju tom subvencijom i prenesu je organizaciji koju vode osobe koje same imaju personalne asistente, privatnoj kompaniji ili rodjaku. Oni zatim administriraju sve što je potrebno u vezi sa asistencijom. S

a pravnog stanovišta, pojedinac može da prenese odgovornost poslodavca. S druge strane, pojedinac zadržava odgovornost za svakodnevno planiranje posla,  angažovanje neophodne pomoći i slično.Ukoliko pojedinac dobije ovu mogućnost, opštinsko veće ne može da odlučuje ništa u ime tog pojedinca a u vezi sa planiranjem asistentskog aranžmana. Pojedinac odlučuje da li sam hoće da bude poslodavac ili će to da prepusti organizaciji, privatnoj kompaniji ili rodjaku. Pojedinac odlučuje koga zapošljava, planira dnevne aktivnosti i slično.

Oko 2200 osoba u Danskoj očekuje da ispuni uslove ovakvog aranžmana.Osnovana je nova organizacija LOBPA (Nacionalna organizacija osoba sa personalnim asistentima – koje vode organizaciju). 

Finska: Zakon o personalnoj asistenciji 

Terhi Toikkanen iz Assistentti.info  pointed out a new bill on PA.Vladin zakon o personalnoj asistenciji za osobe sa teškim invaliditetom je donet u saradnji sa Ministarstvom zadravlja i socijalnih servisa i Forumom osoba sa invaliditetom Finske. Pre tom zakonu osobe sa teškim invaliditetom kojima je neophodna stalna asistencija u svakodnevnim aktivnostima, kao i za rad i studiranje  su u mogućnosti da dobiju personalnu asistenciju.

Cilj je da ovaj zakon stupi na snagu 1. septembra 2009.U postojećem finskom sistemu, opštine kompenzuju troškove osobama sa invaliditetom koje angažuju personalne asistente. Ovim novim zakonom postoje i dve nove alternative:

a) opština će korisniku dati servis vaučer za angažovanje asistenta

b) opština organizuje servis kao naručenu uslugu, preko svojih pružaoca usluga ili kao ugovornu saradnju sa jednom ili nekoliko opština.

Na taj način će zakonski amandmani omogućiti osobama sa invaliditetom da dobiju personalnu asistenciju u vidu servisa – sa obavezama poslodavca. 

 

No comments