UN Konvenciju ratifikovalo 76 zemalja

15 Views

Crna Gora, Tanzanija, Bolivija i Alžir su tokom novembra i decembra potpisale Konvenciju UN o pravima osoba sa invaliditetom i povećale broj zemalja koje su to učinile na 76. Ove zemlje su ratifikovale i Opcioni protokol a broj zemalja koje su ga ratifikovale sada je 48.

No comments