Evropski poziv na protest: Inkluzija – „Biti na pravom mestu od početka“!

9 Views

„Biti na pravom mestu od početka“ je moto ovogodišnjeg evropskog protestnog dana za jednakost osoba sa invaliditetom, 5. maja. Federalna inicijativa „U svom domu umesto u Domu“ podržava evropski Dan protesta za jednakost osoba sa invaliditetom.

Federalna inicijativa „U svom domu umesto u Domu“ organizuje lanac protesta danas, zajedno sa Sozialverband Deutschland i Berliner Behindertenverband i podržavaju je brojne druge inicijative, poput „Aktion Mensch“,  Lebenshilfe Berlin i Evangelische Johanneswerk.

Od 1998, je ovaj Dan protesta ozvaničen u Nemačkoj. Cilj je  poimanje Zakona iz 1994. u kome se govori da „niko ne sme biti diskriminisan po osnovu svoje invalidnosti“. Iako je Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom na snazi u Nemačkoj od prošle godine, i dalje smo daleko od jednakog učešća svih gradjana. Radi podizanja opšte svesti o ovom problemu napraviće se ljudski lanac od Brandenburške kapire do Nemačkog Bundestaga 5. maja i brojne slične akcije u Nemačkoj.

Ključni zahtevi su primena Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom brzo, stvarno i uz sveobuhvatnu zabranu diskriminacije. Ciljevi uključuju zajedničko učenje, samostalni život, pristupačnost, iskorenjivanje neravnopravnosti, jednako učešće, dizajn za sve.

Federalna inicijativa je pripremana godinama i sada se posmatra kao zastupanje za stare i osobe sa invaliditetom u smislu borbe za pravo na samostalan život u svom sopstvenom domu.

No comments