Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

24 Views

U Beogradu je 3. novembra 2010. organizovan sastanak Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i predstavnika organizacija civilnog društva.

Gospođa Nevena Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je predstavila poslovnik o radu, rezultate dosadašnjeg rada i predloge saradnje sa organizacijama civilnog društva.

Sastanku su prisustvovale nevladine organizacije koje se bave najugroženijim kategorijama stanovništva: decom i mladima, ženama, Romima, osobama sa invaliditetom, izbeglim i raseljenim osobama, starima i LGBT populacijom.

Dato je mnogo korisnih predloga sa obe strane a praksa održavanja ovakvih sastanaka će se nastaviti i u budućnosti. 

No comments