EU RATIFIKOVALA UN KONVENCIJU O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM

47 Views

Njujork, 30. Decembar, 2010 – Evropska unija je ratifikovala najvažniji međunarodni document o pravima osoba sa invaliditetom i načinila značajan korak u globalnim nastojanjima promovisanja prava osoba sa invaliditetom. EU se i zvanično pridružila Međunarodnoj Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom 23. decembra, 2010, postavši tako prva intervladina organizacija koja je potpisala neki dokument o ljudskim pravima i na sebe obaveze iz tok dokumenta.

„Ratifikacijom Konvencije u EU poslata je jasna poruka da prava osoba sa invaliditetom jesu prioritet u regionu i svetu,“ rekla je Shantha Rau Barriga, istraživač u oblasti ljudskih prava i zastupnik organizacije Human Rights Watch. „Sve članice EU kao i buduće članice treba da ratifikuju ovaj dokument i usklade svoja zakonodavstva i praksu sa njegovim standardima.“

Pored ratifikacije Konvencije, EU je u procesu usvajanja Evropske Konvencije o ljudskim pravima, koju je sačinila odvojena međuvladina organizacija, Savet Evrope.

Konvencija UN obavezuje institucije EU, uključujući Evropsku Komisiju, Parlament, Savet i Sud pravde da podrže prava osoba sa invaliditetom. No ovo takođe zahteva da i svaka zemlja članica za sebe ratifikuje Konvenciju.

Od 27 članica EU 11 je ratifikovalo Konvenciju, kao i zemlje pristupnice EU – Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija i Turska.

Human Rights Watch

No comments