Novi Zakon o socijalnoj zaštiti

75 Views

Centar za samostalan život OSI  Srbije želi da podeli sa vama svoje zadovoljstvo povodom postignuća za koje se borimo više od 10 godina! Započeli smo svoje zastupničke aktivnosti u vezi sa servisom personalnih asistenata 2000. godine i od tada promovišemo ideju kroz različite projekte i istraživačke poduhvate.

Naš glavni cilj je bio izmena zakonodavstva koja će uključiti ovaj servis u novi Zakon o socijalnoj zaštiti, kao jedan od redovnih servisa koje će finansirati država. Od 2000.  su u Srbiji četiri vlade promenjene i svaki put smo gotovo od početka promovisali ovu ideju i borili se za nju.U isto vreme smo servis personalnih asistenata organizovali za ograničen broj korisnika u Srbiji u okviru različitih projekata od kojih je najvažniji bio podrška Irske vlade u toku  četiri godine. Tokom ovog i narednih projekata pokazivali smo u praksi kakve promene u kvalitetu života korisnika, osoba sa invaliditetom, obezbeđivanje servisa donosi.

Konačno, novi Zakon o socijalnoj zaštiti usvojen je u Parlamentu Republike Srbije 31. marta 2011, a servis personalnih asistenata je uključen u grupu servisa za osobe sa invaliditetom radi obezbedjivanja samostalnog života. Tako smo nakon 10 godina postigli svoj osnovni cilj!!!Naravno, moramo da branimo principe servisa i kvalitativne standarde, jer kao što je poznato, termin “personalna asistencija” dobija različita značenja u različitim situacijama. S druge strame, slavimo ovaj veliki rezultat Centra, uz zahvalnost svima koji su nas podržavali u ovoj borbi svih ovih godina.

No comments