„Javni sektor za sve gradjane“

12 Views

Projekat „Javni sektor za sve građane“ podržan od Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije u okviru programa „Promocija tolerancije i ravnopravnosti u cilju unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa“ namenjen je poboljšanju položaja gluvih i nagluvih lica u javnom sektoru.

Nosilac projekta je Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac. Partnerske organizacije koje su podržale projekat jesu Centar za samostalni život OSI Leskovac i Odbor za ljudska prava Leskovac. 

Projektom „Javni sektor za sve građane“, koji se na teritoriji Jablaničkog okruga realizuje u periodu april – jul 2014. godine, direktno će biti obuhvaćeno 40 gluvih lica u procesu kreiranja materijala za edukaciju čujućih lica, 200 direktno edukovanih lica zaposlenih u javnom sektoru, 300 indirektno edukovanih lica pomoću savremenog IKT alata za učenje znakovnog jezika – edukativnog diska sa situacionim govorom u oblasti javnog sektora. Ipak, uticaj projektnih aktivnosti biće usmeren ka celoj zajednici gluvih i nagluvih lica, kao i članovima njihove uže porodice, kojima će obavljanje svakodnevnih obaveza biti znatno olakšano.  Ovaj proces biće izvršen kroz više radionica i predavanja, dok će ključni rezultati projekta biti sprečavanje diskriminatorskog postupanja prema gluvim i nagluvim licima u procesu pružanja usluga u javnom sektoru, olakšana komunikacija na relaciji administracija – gluvi korisnik i razbijanje ličnih i društvenih predrasuda u odnosu na gluva lica.

Jedna od najznačajnijih promena koja se očekuje jeste podizanje nivoa znanja najšire društvene zajednice o potrebama i problemima gluvih i nagluvih lica u svakodnevnom životu i mogućnostima poboljšanja njihovog položaja.

No comments