Obuka za korisnike usluge PA

56 Views

U Šapcu je 26. oktobra 2018, održana obuka za potencijalne korisnike personalne asistencije u okviru projekta Promocija filozofije samostalnog života i punog građanskog učešća, u okrivu programa ReLOaD, kojeg preko EC finansira UNDP

No comments