Dan samostalnog zivota

10 Views

ENIL je objavio Manifest sa četiri osnovna principa u realizaciji samostalnog života u Evropi:

1.       Obezbeđivanje slobode kretanja za sve. Neprihvatljivo je da osobe sa invaliditetom ne mogu da izaberu gde će živeti, studirati ili putovati u okviru EU. Pravo na slobodu kretanja treba da podrži jak okvir evropske socijalne mreže kako bi ovo pravo unutar EU bilo pristupačno za sve.
 
2. Zaustavljanje institucionalizacije. Deca sa invaliditetom i odrasli su i dalje izolovani u malim I većim institucijama širom Evrope. Samostalni život u zajednici je pravo svih osoba sa invaliditetom, uspostavljeno u Članu 19. Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom.

 
3. Uključivanje građana u kreiranje efektivnijih i transparentnijih EU fondova. Osobe sa invaliditetom su generalno isključene iz odluka kako se koriste EU fondovi, čak i kad se oni troše na projekte koji su usmereni na poboljšanje njihovog životnog standarda. Ovaj process treba da bude zasnovan na saradnji i punoj uključenosti osoba sa invaliditetom.
 
4. Prava osoba sa invaliditetom uključiti u sve društvene oblasti. Samostalni život je više od toga da samo ustanete iz kreveta. Živeti samostalno znači pristup obrazovanju, zapošljavanju, javnom prevozu, stanovanju, kulturi, sportu I drugim oblastima. Potrebna je saradnja na svim nivoima vlasti kako bi se obezbedilo da osobe sa invaliditetom učestvuju u društvu na jednakim osobana sa ostalim građanima.


 
Osobe sa invaliditetom sarađuju širom Evrope i obeležavaju šesti put Dan samostalnog života, različitim aktivnostima kao što su konferencije, protesti, objavljivanjem publikacija i video materijala. 


No comments