U susret izborima

15 Views

Radna grupa za inkluzivne izbore za osobe sa invaliditetom – DICON, održala je svoj drugi sastanak 10.marta 2020. u Beogradu. Na sastanku su definisane preporuke RIK-u za tekst o Pravilima o radu biračkih odbora, koje su se odnosile na bliže propisivanje načina glasanja van biračkog mesta (glasanje kod kuće) i glasanje u ustanovama za trajni smeštaj. Definisana su i pitanja na kojima još treba raditi u narednom periodu, kao što su glasanje za slepe osobe i osobe koje nemaju poslovnu sposobnost.

Učestvovali su predstavnici Republičke izborne komisije, Kancelarije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnika građana, Tima UN za ljudska prava, organizacija za monitoring izbora, organizacija osoba sa invaliditetom, i članovi Tima Centra projekta “ Radi kao što govoriš, zajedno sa osobama sa invaliditetom“. Preporuke su prosleđene RIK-u, u nadi da će biti uključene u nova Pravila o radu biračkih odbora.

No comments