Elektronski biracki spisak

66 Views

U okviru projekta Hodaj i pricaj sa osobama sa invaliditetom, Grupa za inkluzivne izbore je uputila inicijativu Ministarstvu za drzavnu upravu i lokalnu samoupravu za pristupacnost sajta za slepe osobe. Ministarstvo je uzvratilo odgovor

Povodom Vašeg obraćanja Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave radi omogućavanja slepim i slabovidim licima da elektronskim putem provere da li su upisani u jedinstveni birački spisak obaveštavamo da je na internet prezentaciji Ministarstva – portalu za proveru upisa u jedinstveni birački spisak https://upit.birackispisak.gov.rs  implementirana mogućnost da se putem audio fajla – koji će izgovarati slova sa slike, ista unesu, i na taj način omogućeno je slepim i slabovidim licima da elektronskim putem provere da li su upisani u jedinstveni birački spisak, kako bi ravnopravno sa ostalim građanima i građankama ostvarivali svoja izborna prava.

Istovremeno želimo da napomenemo da zbog novonastalih okolnosti odlažemo obaveštavanje građana o unapređenju ostvarivanja prava slepih i slabovidih lica, odnosno da ćemo nakon okončanja vanrednog stanja birače obavestiti da smo unapredili sajt Ministarstva kako bi slepim i slabovidim licima bilo omogućeno da pristupe Jedinstvenom biračkom spisku i izvrše proveru podataka.

Srdačan pozdrav,

Sektor za matične knjige i registre

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Birčaninova 6, Beograd, Srbija (II/3)

Tel: +381 (0) 11 2685-344

Web: www.mduls.gov.rs 

No comments