Zakonske obaveze vlasnika maloprodajnih objekata prema osobama sa invaliditetom

57 Views

Vlasnici maloprodajnih objekata ne smeju da diskrimišu nikog od kupaca ni u objektima ni u onlajn prodaji. Ova zakonska odredba stoji i za vreme koronavirusa, kada se mnogi maloprodajni objekti prilagođavaju epidemiološkoj situaciji u smislu isporuke proizvoda.

Ovaj vodič je podsetnik da:

 • ste zakonski obavezni da sprečite diskriminaciju
 • ste obavezni da obezbedite razumno prilagođavanje za kupce sa invaliditetom 

Četiri koraka kako biste obezbedili razumno prilagođavanje su

1. Obezbedite uslugu koja zadovoljava potrebe svih kupaca

 • imajte na umu da zakon štiti kupce od direktne i indirektne diskriminacije
 • u obavezi ste da napravite prilagodbe za kupce sa invaliditetom, gde su one potrebne

2. Planirajte unapred potrebe svojih kupaca

 • potrebno je da se unapred pripremite za potrebe svojih kupaca sa invaliditetom
 • razmislite o promeni mesta policama, izmeni procedura ili fizičkog prostora

3. Komunicirajte sa kupcima

 • obavestite ih o pogodnostima koje nudite kroz različite forme komunikacije
 • pitajte da li im je potrebna dodatna podrška
 • imajte na umu da je nekim kupcima neophodno da skinete masku s lica ukoliko čitaju sa usana

4. Obučite osoblje

 • pokažite osoblje kako da komuniciraju sa kupcima zbog društvene distance
 • obezbedite podršku svim kupcima bez obzira na vrstu invaliditeta
 • objasnite potrebu nošenja maski i sprečite diskriminaciju osoba sa invaliditetom

Zašto je ovo važno

Ukoliko se učini diskriminacija prema starima i osobama sa invaliditetom u riziku ste da

 • budete tuženi
 • platite nadoknadu troškova
 • dovedete u pitanjs svoju reputaciju

Poštujući Zakon o jednakosti omogućava svim vlasnicima maloprodajnih radnji da doprinesu pravednijem društvu u kome se svi cene i imaju jednak pristup uslugama.

Dobri prodavci ne samo da razumeju potrebu razumnog prilagođavanja, nego znaju da to doprinosi i finansijskom benefitu proširivanjem baze kupaca.

 

 

No comments