Okrugli sto

74 Views
Kragujevac je bio domaćin tribine na temu pristupačnosti za osobe sa invaliditetom.
Učesnici ovog skupa diskutovali su o problemima pripadnika ove društvene grupe, njihovim relnim potrebama, službama podrške i uslugama koje su osobama sa invaliditetom dostupne na lokalnom nivou.
Pristupačnost za osobe sa invaliditetom, osnova je projekta koji se sprovodi u pet država regiona – Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Albaniji.
Deo projektnih aktivnosti posvećen je analizi usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, a skup u Kragujevcu bio je prilika da se sagleda stanje u oblasti pristupačnosti na lokalnom i nacionalnom nivou, sa posebnim akcentom na period pandemije Kovida 19.

No comments