Niska stopa zaposlenosti osoba sa invaliditetom u Irskoj

20 Views

Irska je imala četvrtu najnižu stopu zaposlenosti među osobama sa invaliditetom u radnoj dobi u 2018. godini, prema Institutu za ekonomska i socijalna istraživanja.

Istraživanje, koje je naručilo Nacionalno telo za osobe sa invaliditetom, pokazalo je da stope zaposlenosti ove grupe nisu imale koristi od ekonomskog oporavka nakon finansijskog kraha u istoj meri kao i drugi radnici.

Prema izveštaju, u 2016. postojale su značajne razlike u procentima zaposlenosti prema vrsti invaliditeta.

Zapaženo je da je 15% pojedinaca sa intelektualnim teškoćama bilo zaposleno te godine, u poređenju sa 45% ljudi koji su bili gluvi ili imali ozbiljno oštećenje sluha a  34% osoba sa invaliditetom te godine je bilo slepo ili sa ozbiljnim oštećenjem vida.

U izveštaju ESRI se takođe kaže da su osobe sa invaliditetom više nego dvostruko veće šanse da dožive siromaštvo i neimaštinu nego osobe bez invaliditeta.

Izgledi za ovo pogoršanje nakon Covid-19 zabrinutost su o kojoj su govorile mnoge grupe kampanja.

Izveštaj je pokazao da je u 2019. godini stopa rizika od siromaštva za osobe bez invaliditeta u radnoj dobi bila 11% u poređenju sa 23% za osobe sa invaliditetom.

Rečeno je da čak i osobe sa invaliditetom koje rade sa punim radnim vremenom doživljavaju veću stopu siromaštva (16%) nego osobe bez invaliditeta (11%).

U izveštaju se takođe navodi da mnogo manji procenat osoba sa invaliditetom ima kvalifikaciju trećeg nivoa.

Iako su podaci pokazali da se procenat ljudi sa obrazovanjem trećeg stepena vremenom povećavao, navodi se da jaz u obrazovanju između osoba sa i bez invaliditeta ostaje.

22.septembar 2021, Alba Koneli

 

No comments