EIDHR/IZGRADNJA
KAPACITETA OOSI

Izgradnja kapaciteta organizacija OSI radi praćenja primene Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom Dalje…