Naš <strong>Centar</strong>

Naš Centar

Naši <strong>projekti</strong>

Naši projekti

Naši <strong>centri</strong>

Naši centri

„Promeni, prati, primeni“

U toku jula meseca u pet gradova u kojima se sprovodi projekat „Promeni, prati, primeni“ odrzani su sastanci radnih grupa. Na sastancima kojima su prisustvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i predstavnici lokalnih institucija, dogovoreni su naredni koraci u projektu, odnosno vece angazovanje kako se projekat bude razvijao i priprema lobi grupa za pojacano pracenje primene Strategije za poboljsanje polozaja OSI u Srbiji 2022-2024

Projekat “Promeni, prati, primeni”

Projekat “Promeni, prati, primeni” kojeg Centar za Samostalni zivot OSI Srbije sprovodi u pet lokalnih samouprava, treba da doprinese punom i efektivnom učešću osoba sa invaliditetom i njihovih porodica u društvenom životu zajednice, kroz javno zagovaranje za doslednu i efikasniju primenu Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine, kao i pratećeg akcionog plana (AP).

Saopstenje o pocetku realizacije projekta Primeni prati promeni