Samostalni život OSI u Beogradu

Centar za samostalni život OSI Srbije i nadalje sprovodi uslugu personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Beogradu.

Trenutno se usluga pruža za 90 korisnika – slepe osobe i osobe sa telesnim invaliditetom i naravno, namera je da se broj korisnika/ca povećava.

Uslugu finansira Grad Beograd, preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Primeni, prati, promeni

Projekat Primeni, prati, promeni se odnosi na doprinos punoj i efektivnoj socijalnoj inkluziji i učešću osoba sa invaliditetom u društvenom životu zajednice kroz javno zagovaranje primene i monitoringa primene Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditeom u Republici Srbiji u periodu od 2020. do 2024. godine, na nivou jedinica lokalne samouprave u Srbiji.

Projekat se odvija u pet gradova/opština, u kojima su lokalni Centri za samostalni život: Smederevo, Jagodina, Kragujevac, Čačak i Trstenik.

Projekat finansira švajcarska agencija za razvoj HELVETAS.

Personalna asistencija u Boru

Centar za samostalni život OSI Srbije je na Javnom pozivu Grada Bora ispunio sve uslove za obezbeđivanje usluge personalne asistencije za osoba sa invaliditetom. Trenutno su obezbeđena sredstva za šest korisnika/ca i angažuje se šest personalnih asistenata a Javni poziv se objavljuje na godišnjem nivou.

Uslugu finansira Grad Bor.

Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom u Srbiji

Projekat Ekonomsko osnaživanje OSI u Srbiji, se realizuje uz finansijsku podršku USAIDa a sprovode ga Forum mladih sa invaliditetom, CARITAS, DIVAC Fondacija, SMART kolektiv i Centar za Samostalni Život osoba sa invaliditetom Srbije.

Projektom bi trebalo da se stvori ravnopravna osnova za zapošljavanje osoba sa invaliditetom – što znači jednak i slobodan pristup tržištu rada i radno okruženje koje je otvoreno, inkluzivno i dostupno osobama sa invaliditetom.