Ulična akcija

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Jagodine je 28.novembra održao uličnu akciju u okviru projekta „Promeni, prati, primeni“, ACT Programa.

U saradnji sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom – Udruženje za autizam, Udruženje gluvih, Udruženje slepih, Udruženje ua pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama i Nacionalnon službom za zapošljavanje, urađena je anketa velikog broja građana na temu problema osoba sa invaliditetom a takođe su podeljene i publikacije, posebno štampane za ovu priliku.