Regionalni seminar o “Socijalnim uslugama za OSI u Jugoistocnoj Evropi: izazovi i napredak“

92 Views

Handicap International SHARE SEE program organizuje Regionalni seminar o “Socijalnim uslugama za OSI u Jugoistocnoj Evropi: izazovi i napredak“ u Beogradu 30. i 31. juna 2006.godine. Dalje…

No comments