Test ranog otkrivanja autizma

11 Views

BBC Novosti,  2. april 2007

 “Test reagovanja na ime“ kod beba može ukazati na autizamRutinska kontrola da bi se videlo da li bebe reaguju na izgovaranje svog imena u uzrastu od jedne godine može da pomogne u otkrivanju autizma, veruju američki stručnjaci.Autizam se obično dijagnostikuje u uzrastu deteta od tri ili četiri godine i simptomi su različiti. Roditelji autistične dece kažu kako su rano primetili ponašanje koje se odlikuje preteranim govorenjem koje se teško zaustavlja.Test “Reagovanja na ime” opisan u Arhivima pedijatrijske i adolescentne medicine izgleda postaje pomoć u ranoj dijagnostici.

Jednostavno ispitivanje

Istraživači su proučavali dve grupe beba – kontrolnu grupu i grupu dece za koju se smatra da su u povećanom riziku za autizam jer imaju starije srodnike koji imaju autizam.Sa navršenih 12 meseci starosti, svih 46 beba iz kontrolne grupe su prošle test pri prvom ili drugom pozivanju njihovog imena, dok je samo 86% od 101 ‘rizične’ bebe prošlo test. Tim sa Univerziteta Kalifornija Dejvis, u Sakramentu je pratilo 46 “rizičnih” beba i 25 od njih je prohodalo do svog drugog rodjendana. Kod tri četvrtine “rizičnih” beba koje nisu prošle test uočeni su odredjeni razvojni problemi u starosti od dve godine. Kod dece kojima je kasnije dijagnostikovan autizam, polovina je pala na “testu reakcije na ime” u uzrastu od godinu dana a kod dece kod kojih je uočen neki oblik razvojnog zaostajanja, 39% nije prošlo ovaj test. Aparna Nadig je sa svojim kolegama probala ovaj test kod dece starosti šest meseci ali su uočili da je to prerani uzrast da bilo kakve značajnije rezultate.

Rutinska provera

Istraživači su istakli ako se ovaj test koristi rutinski ne znači da on isključivo detektuje autizam – on samo ukazuje da odredjenom detetu treba posvetiti više pažnje i uraditi dodatne procene.Takodje, dete koje ne prodje test neće automatski imati autizam.Medjutim, dete koje konstantno “pada” na ispitu ima veću mogućnost da razvije neki nedostatak i treba ga uputiti na druge provere ili moguće rane intervencije. Judith Gould iz Nacionalnog udruženja za autizam kaže da postoji dobra evidencija o tome kako rana intervencija može da bude od pomoći. Ali istovremeno i upozorava: „To što beba ne reaguje na svoje ime ne znači automatski da ima autizam. Dijagnostičko ispitivanje autizma je metodično i sveobuhvatno, uzimajući u obzir raznolikost faktora kao što su kontakt očima, ukazivanje na nešto i pokazivanje.“

Različite članke o istraživanju u oblasti autizma možete pročitati na http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/6509469.stm  

No comments