MIDWAY

12 Views

Centar za samostalni život invalida Srbije i Catholic Relief Services organizuje seriju Okruglih stolova u okviru projekta, Uključivanje u obrazovanje dece sa teškoćama u razvoju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

Okrugli stolovi će se održati u:

 Beogradu, 16.06.

– Novom Sadu, 18.06.

– Kragujevcu, 23. 06.

– Nišu, 25.06.

– Leskovcu 26.06. 2009.       

 Tematske celine okruglog stola su : 

– Prezentacija „Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ’’   

– Prezentacija rezultata Istraživanja o mogućnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom  

 Inicijativa za formiranje koalicija za zapošljavanje na nivou opština

No comments