Kampanja za inkluzivno obrazovanje

29 Views

Idealno društvo je ono u kojem svaki pojedinac može da ostvari sve svoje kapacitete i da živi dostojanstveno svoj život. Inkluzivno obrazovanje je preduslov za razvijanje takvog društva, zasnovanom na toleranciji, na razumevanju drugog, na poštovanju svakoga, na otvorenosti i prihvatanju. 

Užice je jedan od 100 gradova Srbije u kojem će, od februara do kraja maja 2011. godine, biti realizovana kampanja za inkluzivno obrazovanje “Svi u školu, budućnost za sve!”

Cilj kampanje jeste ostvarivanje kvalitetne inkluzivne kulture i prakse za sve devojčice i dečake kroz:

·         razvijanje svesti u stručnoj i široj javnosti o značaju inkluzije

·         pružanje podrške svim učesnicima u obrazovnom procesu

·         podršku primeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja iz 2009. godine.

 U cilju boljeg razumevanja pojma inkluzije i inkluzivnog obrazovanja, kao i značaja inkluzije za društvo u celini, biće organizovana tribina uz istovremenu medijsku kampanju na lokalnom nivou.  

Kampanju partnerski realizuju Savez učitelja Republike Srbije (SURS), CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju (CIP) i Centar za obrazovne politike (COP), uz podršku Fonda za otvoreno društvo i u saradnji sa timom projekta „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS“ Ministarstva prosvete.

No comments