EU nevidljiva u slucaju socijalnog odgovora na COVID-19

37 Views

EU nevidljiva u slučaju socijalnog odgovora na COVID-19

Svakodnevno se opaža da širom Evrope kreatori politika nedovoljno razumeju učinak COVID-19 na milione osoba sa invaliditetom. Dok je EU odgovor bio vrlo brz na pitanja zdravlja, biznis i zapošljavanje, toliko je bio nevidljiv za socijalna prava osoba sa invaliditetom i drugih ranjivih grupa. Evropska asocijacija pružalaca usluga – EASPD –hitno traži od EU da da koordinirani odgovor na ovo važno pitanje, posebno sa osvrtom na osobe sa invaliditetom, stare, decu, beskućnike i porodice onih koji su u najvećem stanju potrebe.

Pružaoci socijalnih usluga i njihovih 11 miliona radnika preduzimaju značajne mere kako bi obezbedili najosnovniju podršku milionima osoba sa najvećim potrebama uključujući osobe sa invaliditetom, stare i beskućnike. Ti pružaoci usluga su vrlo brzo prilagodili svoje usluge trenutnoj situaciji na najbolji mogući način praveći prioritete, prebacujući se na onlajn podršku licem u lice u najkompleksnijim situacijama.

Ipak, kako svakog dana pandemija napreduje EASPD dobija informacije da je 1.000 usluga ili zatvoreno ili u riziku od zatvaranja zahvaljujući nedovoljnoj brizi vlasti koji obustavljaju ili ne garantuju buduće fondove i tako ostavljaju bez posla profesionalce i dobrobit socijalnih usluga za osetljive kategorije stanovnika. Druga važna stvar je nepoklanjanje dovoljno pažnje zdravlju profesionalaca koji rade u otežanim uslovima što ugrožava i zdravlje korisnika usled nedostatka zaštitne opreme. Neverovatno je spor odziv na razvoj drugih načina podrške koji takođe zahtevaju finansijska sredstva (onlajn terapije, distribucija hrane i slično).

Ako se ovako nastavi, posledice takve neaktivnosti će biti drastične sa stotinama hiljada onih koji nemaju potrebnu podršku što će dodatno pojačati pritisak na članove porodice i javni zdravstveni sistem. Tako će stotihe hiljada ostati bez posla a oni koji ostanu bez podrške mogu i umreti – tako je Španiji dosta starih osoba nađeno mrtvo u svojim domovima usled nemogućnosti da dobiju odgovarajuću pomoć.

U skladu sa ovim Kirsi Konola, potpredsednica EASPD, je izjavila “Kreatori politika moraju da posvete posebnu pažnju na smanjenje socijalne štete koja se nanosi osetljivim grupama ljudi uzročene koronavirusom. Socijalne usluge treba da se usmere na javnu podršku kako bi se obezbedilo pokrivanje osnovnih potreba naših korisnika. Potrebna nam je zagarantovana finansijska pomoć da se plati osoblje.  Potrebna nam je oprema kako bi se obezbedio bezbedan posao. Trenutno sve ovo nedostaje! Gde je Evropa u socijalnim aspektima krize izazvane koronavirusom?”
 
Džim Krou, predsednika EASPD, kaže da “EU treba da preduzme konkretne korake i osigura realizaciju osnovnih socijalnih prava, sa posebnim fokusom na najosetljivije kategorije. Trenutno samo čujemo o podršci biznisu. Gde je Evropa u socijalnim aspektima krize izazvane pandemijom? Potreban nam je evropski koordinisani odgovor na socijalni uticaj koronavirusa a ne samo ekonomski!”.
 
EASPD snažno zahteva od Evropske Komisije da razvije jedan koordinirani odgovor na stanje socijalnih prava ugroženih koronavirusom. On bi sadržao jasnu poruku da EU mora da preduzme hitnu akciju i obezbedi socijalnu brigu i podršku onima kojima je ona najpotrebnija i garantuje poštovanje onih koji tu podršku obezbeđuju. To praktično  znači jasne preporuke državama članicama da preduzmu hitne akcije u obezbeđivanju podrške pružaocima usluga kroz

  • svakodnevno angažovanje rame uz rame pružaocima usluga kako bi se razumele stalno rastuće potrebe
  • garantovanje fondova za pružaoce usluga koje će  odgovarati prilagođenim modelima podrške, uključujući pri tome i neprofitna udruženja;
  • obezeđivanje dovoljnog broja osoblja uz odgovarajuće plate kojima će se vrednovati njihova ekspertiza i posvećenost, kao i obezbeđivanje rezervnog broja radnika iz grupe studenata i volontera itd.
  • proaktivne mere obezbeđivanja zaštitne opreme kako bi sav rad bio bezbedan.

Evropska Komisija mora da podrži ove jasne preporuke kao svoje, uz veću međusobnu solidarnost država članica da se zaštitna oprema obezbedi svim pružaocima usluga, posebno tamo gde je najpotrebnija.

No comments